Skip directly to content

Allvarliga biverkningar

Eventuella allvarliga biverkningar

En del biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande allvarliga biverkningar.


Skadliga påverkan på lever

Regelbundna blodprover ingår i kontrollen av behandlingen med Xalkori. Proverna tas för att kontrollera funktionen i olika organ, bland annat levern.

Meddela genast läkare om:

Du känner dig tröttare än vanligt, din hud och dina ögonvitor blir gulaktiga, urinen blir mörk eller brun (tefärgad), du mår illa, kräks eller får minskad aptit, du har smärtor på höger sida av buken, du har klåda eller får blåmärken lättare än vanligt.

Detta kan vara tecken på att levern har påverkats av läkemedlet och läkaren kan då behöva ta blodprover för att kontrollera leverns funktion. Om resultaten är onormala kan läkaren besluta att sänka dosen Xalkori eller avbryta behandlingen helt. Genom snabbt insatta åtgärder kan läkaren hantera denna biverkning på ett effektivt sätt. Vänta inte tills det är dags för nästa besök på kliniken.


Andningsproblem

En biverkning som kan uppträda är en inflammation i lungorna

Meddela genast läkare om:

Du får några nya besvär som andningssvårigheter, hosta eller feber, eller om några tidigare besvär blir värre.


Ostadighet/yrsel, svimning, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls

Berätta omedelbart för läkaren om du får dessa symptom. Det kan vara tecken på förändringar i hjärtats elektriska aktivitet (kan ses på EKG) eller onormal hjärtrytm. Om du redan har en hjärtsjukdom kommer läkaren att kontrollera hjärtats funktion noga och eventuellt ändra din dos av Xalkori. Läkaren kan ta EKG för att kontrollera att det inte är några problem med hjärtat när du behandlas med Xalkori.


Sänkt puls

Xalkori kan orsaka långsammare puls. Din läkare kommer att kontrollera din hjärtfunktion och kan eventuellt ändra din dos av Xalkori.


Minskat antal vita blodkroppar

Berätta omedelbart för läkaren om du får feber eller en infektion. Läkaren kan ta ett blodprov och om resultaten inte är normala kan läkaren besluta att sänka Xalkori-dosen.


Hjärtsvikt

Berätta omedelbart för läkare om du upplever tecken eller symtom på hjärtsvikt. Dessa symtom kan innefatta andfåddhet, svullna armar, ben, händer, fötter eller ansikte, eller snabb viktuppgång. Din läkare kan besluta om att under en tid hålla upp med din behandling med Xalkori, minska din dos av Xalkori eller avbryta din behandling helt.

Andra biverkningar som inte är beskrivna här kan du hitta i bipacksedeln.