Skip directly to content

Hur hanterar jag eventuella biverkningar?

Video time: 
04:00
Body: 

Precis som alla andra läkemedel kan Xalkori ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till biverkningarna. En del biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av de biverkningar beskrivna i filmen.