Skip directly to content

Om Xalkori

Vad är Xalkori?

Xalkori är ett receptbelagt läkemedel i kapslar som godkänts för att behandla vuxna med två former av spridd lungcancer:

  • ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, samt;
  • ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och är en typ av cancer som börjar i lungorna.

Den aktiva substansen i Xalkori heter crizotinib och den ges vid initial behandling om cancersjukdomen är i ett sent stadium eller efter tidigare behandling. Xalkori är en så kallad målriktad behandling. Metoden kallas för målriktad eftersom den riktar sig specifikt mot cancerceller, utan att samtidigt skada de friska cellerna i kroppen.


Hur fungerar Xalkori?

Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett överaktiverat enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och den ohämmade celldelningen tar fart.

Xalkori är ett läkemedel som hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK) eller proteinet ROS1. Det är proteinet som är det enzym som börjar skicka ut signaler till cellkärnan som gör att celldelningen tar fart. Xalkori blockerar signaler från proteinet och hämmar på så vis tillväxten och överlevnaden av tumörceller. Detta kan leda till att tumörernas tillväxt hämmas eller går tillbaka. Xalkori kan fördröja eller stoppa tillväxten av lungcancern och även hjälpa till att minska tumörstorleken.

  • 1. Cellkärna med friskt DNA
  • 2. Frisk cell

  • 3. Friskt DNA
  • 4. Generna förändras
  • 5. Celldelning

  • 6. Genetisk förändrade dotterceller förökar sig, vilket kan leda till cancer.

  •  

  • 7. Tumör

Därför får du Xalkori

Om du får Xalkori anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling av en lungcancer där man konstaterat att det finns en förändrad ALK- eller ROS1-gen. Xalkori har testats i stora kliniska studier för att ta fram ett målinriktat läkemedel som är skräddarsytt för att passa dem med en förändring på ALK- eller ROS1-genen.

Xalkori kan också hjälpa till att förbättra din livskvalitet, till exempel genom att du hostar mindre, får lättare att andas och mindre smärtor i bröstet. Detta medför att de flesta kan fortsätta som normalt i sina dagliga aktiviteter.