Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Det finns två huvudtyper av lungcancer:

  • Småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10–15 % av alla fall och icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som är vanligare och står för 85–90 % av fallen.
    ​​​​​​​
  • Det finns tydliga genetiska förändringar hos dem som drabbas av lungcancer som blir allt viktigare för hur man klassificerar gruppen icke-småcellig lungcancer. Omkring 3-5% av alla patienter med icke-småcellig lungcancer har vad som är känt som den ALK-positiva (ALK+) formen av sjukdomen, medan 1-2% har den ROS1-positiva (ROS1+) formen av sjukdomen. Skillnaden är vilken gen som är påverkad av förändringar för att lungcancern ska utvecklas.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt