Orsaker till lungcancer

Den största riskfaktorn för lungcancer är tobaksrökning, och står bakom 80-90 % av nya lungcancerfall i Sverige. 
​​​​​​​

Men det finns även personer som aldrig rökt som drabbas av lungcancer. En stor andel av dessa patienter har subtypen av lungcancer som kallas för adenocarcinom, och återfinns i gruppen som har en ALK- eller ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Drivkraften bakom uppkomsten av dessa tumörtyper är genetiska förändringar (mutationer) i genen för ALK respektive ROS1.

Stöd

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra en behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och lite fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning av.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt