Ordlista

Här hittar du förklaringar till en del ord och begrepp som du kan komma i kontakt med när du pratar med din läkare eller sjuksköterska.

A
ALK

Förkortning av Anaplastic Lymphoma Kinase som är ett enzym (se ordlista). Recept för ALK-enzymet och dess funktion finns i ALK-genen. En förändring i ALK-genen leder till en felbildad ALK-enzym som triggar igång celldelningen för lungcancer.

Anemi

Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.

Apoptos

Även kallat programmerad celldöd. Förenklat sätt kan det beskrivas som att cellen tar död på sig själv utan att skada sin omgivning.

B
Biopsi

Även kallat vävnadsprovtagning, innebär tagning av prov från levande kroppsvävnad för undersökning.

Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Bronkoskopi

En undersökning där läkaren för ner ett böjligt rör, ett bronkoskop, i luftrören.

C
Cellgift

Se Cytostatika.

Crizotinib

Den aktiva substansen i Xalkori.

Cytostatika

Även kallat kemoterapi och cellgifter är läkemedelsbehandling mot cancer som ospecifikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt.

D
Datortomografi

Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar.

Diarré

Ökad mängd lös avföring. Diarrén kan åtföljas av magsmärtor, illamående och kräkningar.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan kan bland annat besöka dig i hemmet för att ge dig hjälp och stöd.

Dos

Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid. 

E
EKG

Förkortning av elektrokardiogram. En undersökning för att kontrollera hjärtat.

Enzym

Proteiner/äggviteämnen som sätter igång kemiska reaktioner i kroppen.

K
Kemoterapi

Se Cytostatika i ordlistan.

Klinisk prövning

En klinisk prövning eller en klinisk studie är en undersökning av t.ex. en ny behandling eller ett nytt läkemedel för människor. Inom onkologin (läran om tumörsjukdomar) utförs kliniska studier alltid på cancerpatienter (och inte på friska individer) med syftet att t.ex. ta reda på eller bekräfta hur säker eller effektiv en behandling. är.

Kronisk

Långvarig, utdragen, obotlig.

L
Livskvalitet

Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv.

Lungröntgen

Innebär att en sjuksköterska eller röntgenassistent tar bilder på dina lungor med en röntgenapparat.

M
Metastas

Även kallad dottertumör. En cancertumör som spridit sig till andra delar av kroppen.

R
ROS1

Proto-oncogene tyrosine-protein kinase ROS är ett enzym (se ordlista). Recept för ROS1-enzymet och dess funktion finns i ROS1-genen. En förändring i ROS1-genen leder till ett felbildat ROS1-enzym som triggar igång celldelningen för lungcancer.

S
Stadium

Berättar om hur mycket en tumör spridit sig i kroppen.

Stadium 4

Cancern har spridit sig i både lungorna, till lungsäcken eller andra organ. Det är i det här stadiet som Xalkori kan sättas in.

Symptom

Hur en sjukdom yttrar sig, fysiskt eller psykiskt.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt