Vanliga frågor

Vi har samlat en del frågor & svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.

Vem ska jag kontakta om jag får biverkningar?

Skriv ned de biverkningar du upplever och kontakta din läkare eller sjuksköterska, även sådana som inte finns beskriva på denna webbplats eller i bipacksedeln. Kontakta omedelbart din läkare om du utvecklar något av följande tecken:

 • Svåra magsmärtor, feber, frossa, andfåddhet, snabb hjärtrytm eller förändrade toalettvanor.
 • Om du förlorar synen eller får någon annan synförändring, till exempel svårt att se med det ena eller båda ögonen.
 • Känner dig tröttare än vanligt, din hud och dina ögonvitor blir gulaktiga, urinen blir mörk eller brun (tefärgad), du mår illa, kräks eller får minskad aptit, du har smärtor på höger sida av buken, du har klåda eller får blåmärken lättare än vanligt. Smärta eller obehag på höger sida i övre delen av buken.
 • Nya besvär som andningssvårigheter, hosta eller feber, eller om några tidigare besvär blir värre.
 • Ostadighet/yrsel, svimning, obehagskänslor i bröstet, oregelbunden puls.
 • Sänkt puls.
 • Feber eller en infektion.
 • Berätta omedelbart för läkare om du upplever tecken eller symtom på hjärtsvikt. Dessa symtom kan innefatta andfåddhet, svullna armar, ben, händer, fötter eller ansikte, eller snabb viktuppgång.

Hur gör jag om jag har missat en dos?

Vad du ska göra om du har glömt att ta en kapsel beror på hur lång tid det är till nästa dos.

 • Om du ska ta nästa dos om 6 timmar eller längre tid, ska du ta den glömda kapseln så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa kapsel vid vanlig tid.
 • Om du ska ta nästa dos inom mindre än 6 timmar, ska du hoppa över den glömda kapseln. Ta sedan nästa kapsel vid vanlig tid.

Varför har jag fått lungcancer?

Till skillnad från flesta typer av lungcancer som är tydligt kopplade till rökning, samt matvanor och livsstil, kan visa typer av lungcancer drivas av främst genetiska förändringar i lungcellerna. Att cancer har ett genetiskt ursprung är inte detsamma som att cancer är ärftlig. ALK-positiv eller ROS1-positiv icke-småcellig är en lungcancer där det uppstår en förändring på ALK- eller ROS1 genen som i sin tur sätter igång celldelningen som är orsaken till uppkomsten av tumörer.

Hur länge behöver jag ta Xalkori?

Det är viktigt att du tar Xalkori varje dag så länge din läkare ordinerar det. Om du inte kan ta läkemedlet så som läkaren ordinerade eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta läkaren omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vad ska jag tänka på när jag tar Xalkori?

Du ska ta den dos som din läkare har ordinerat dig. Rekommenderad startdos är en kapsel om 250 mg som sväljes två gånger dagligen (total dos 500 mg).

 • Ta en kapsel på morgonen och en på kvällen.
 • Ta kapslarna vid ungefär samma tid varje dag.
 • Du kan ta kapslarna med eller utan mat men undvik alltid grapefrukt.
 • Svälj kapslarna hela. De får inte krossas, lösas upp eller öppnas.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt