Prognos & överlevnad 
vid lungcancer

Prognos

Vid den ALK-positiva och ROS1-positiva formen av lungcancer som har spridit sig i kroppen är målet att förlänga livslängden så länge som möjligt och lindra smärtan. Lungcancerns prognos beror på hur utbredd den är, patientens ålder och kön och förekomsten av allmänna symtom innan påbörjad behandling.
​​​​​​​

Om du får nya besvär som kan ha med lungcancer eller behandlingen att göra, ska du kontakta din läkare eller vårdcentral så fort som möjligt.

Uppföljning

Under pågående behandling kommer du som patient att gå på kontrollbesök hos läkaren. Under besöken följer man upp hur behandlingen går och försöker även lindra de eventuella besvär som behandlingen orsakar. Vid vilket stadie man än får lungcancer och vilken behandling man än vidtar finns det alltid en risk för återfall, även efter operation. Därför är det viktigt att du går på dina kontrollbesök.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt