Symptom vid lungcancer

Vanliga symptom

Det vanligaste symtomet vid lungcancer är hosta i form av torrhosta eller blodiga upphostningar. Andfåddhet, väsande eller pipande andning och smärta i bröstkorgen kan också uppstå. Vid lungcancer har man också lättare att få lunginflammation och man kan gå ner i vikt, tappa aptiten och vara ovanligt trött.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt