Vad är Xalkori?

Xalkori är ett receptbelagt läkemedel i kapslar som godkänts för att behandla vuxna med två former av spridd lungcancer:

  • ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, samt; 
  • ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer.

    ​​​​​​​Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna och är en typ av cancer som börjar i lungorna.


Den aktiva substansen i Xalkori heter crizotinib och kan ges som första behandling om din lungcancer upptäcks i ett framskridet stadium, eller om tidigare behandling inte varit tillräcklig för att kontrollera din sjukdom. Xalkori är en så kallad målriktad behandling. Metoden kallas för målriktad eftersom den riktar sig specifikt mot cancerceller, utan att samtidigt skada de friska cellerna i kroppen.

Hur fungerar Xalkori?

Gemensamt för alla cancersjukdomar är att vissa typer av celler delar sig okontrollerat. Inne i cellen börjar ett överaktiverat enzym skicka ut tillväxtsignaler till cellkärnan på ett okontrollerat sätt och den ohämmade celldelningen tar fart.

Xalkori är ett läkemedel som hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK) eller proteinet ROS1. Det är proteinet som är det enzym som börjar skicka ut signaler till cellkärnan som gör att celldelningen tar fart. Xalkori blockerar signaler från proteinet och hämmar på så vis tillväxten och överlevnaden av tumörceller. Detta kan leda till att tumörernas tillväxt hämmas eller går tillbaka. Xalkori kan fördröja eller stoppa tillväxten av lungcancern och även hjälpa till att minska tumörstorleken.

Därför får du Xalkori
​​​​​​​

Om du får Xalkori anser din läkare att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i din behandling av en lungcancer där man konstaterat att det finns en förändrad ALK- eller ROS1-gen. Xalkori har testats i flera kliniska studier för att ta fram ett målinriktat läkemedel som är skräddarsytt för att passa dem med en förändring på ALK- eller ROS1-genen.

Xalkori kan också hjälpa till att förbättra din livskvalitet, till exempel genom att du hostar mindre, får lättare att andas och mindre smärtor i bröstet. Detta medför att de flesta kan fortsätta som normalt i sina dagliga aktiviteter.

Stöd

Cancer kan få en avgörande inverkan på ditt liv. Det kan uppstå många frågor när du får reda på att du behöver starta eller ändra behandling. Det är helt normalt att känna sig oroad och fundersam. Din läkare eller sjuksköterska finns där för att hjälpa dig att navigera under din behandling. Det finns även stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning för.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt