Skip directly to content

Du har ordinerats Xalkori som en del av behandlingen av din lungcancer

Xalkori är ett receptbelagt läkemedel i kapselform. Syftet med den här webbplatsen är att ge dig mer information om din behandling.

Ta noga del av informationen i bipacksedeln >

04:00

Hur hanterar jag eventuella biverkningar?

Precis som alla andra läkemedel kan Xalkori ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till biverkningarna. En del biverkningar kan vara allvarliga. Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av de biverkningar beskrivna i filmen.

03:29

Om lungcancer

Lungcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Lungcancer är en typ av cancer som börjar i lungorna. Därifrån kan den sprida sig till andra områden i kroppen. Se en kort film som beskriver sjukdomen

Stöd

Lungcancer kan få en stor inverkan på ditt liv. Det blir lättare att hantera din sjukdom om du har stöd från familj, vänner och dem som vårdar dig. Det finns stöd att få samt en del verktyg som du kan ha användning av.

Utforska mer

Hur fungerar Xalkori?

Xalkori är ett receptbelagt läkemedel för att behandla vuxna som har en typ av lungcancer. Din läkare har gett dig Xalkori därför att han eller hon anser att det är det lämpligaste läkemedlet för dig i den här fasen av behandlingen.

Dagbok

Det kan vara bra att föra dagbok över hur du mår under behandlingen. En dagbok kan också hjälpa dig att hålla koll på vad du har kunnat göra och vad du inte har klarat av. Sätt gärna av 5-10 minuter vid dagens slut för att göra anteckningar.

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Xalkori ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till de vanligast förekommande biverkningarna som kan uppstå så att du kan mildra dessa.

Vanliga frågor om behandlingen

Vi har samlat en del frågor och svar som vi vet är några av de vanligaste frågorna kring behandlingen.